Bbit
Cách nhận 20 lượng không bị khoá game ninja


Cách nhận 20 lượng không bị khoá game ninja

Cách nhận 20 lượng không bị khoá trong game ninja school online hoàn toàn đơn giản. 

Đầu tiên anh em phải tạo nhân vật và cày đến lên level 3 bằnng phiên bản gốc tải ngoài trang chủ nhé. Vấn đề quan trọng ở đây là teamobi nó fix nhận thưởng 20 lượng thành lượng khoá anh em mua x2 là lượng khoá ngay. Muốn mua x2 không bị khoá thì anh em up 2 nhân vật lên 20 sau đó nhận lượng rùi để đó, xong anh em lấy nhân vật lv3 làm xong nhiệm vụ ốc sên để nhận lượng và tất nhiên nó sẽ không bị khoá.
Nguồn: @buonxu24h sv5
Bình Luận: