Bbit
share kinh nghiệm úp lv phân thân nhanh chóng game ninja


share kinh nghiệm úp lv phân thân nhanh chóng game ninja

Có mấy bác kêu ca úp lên lv20 cho phân thán lâu ... Sau khi đọc bài này thì úp lên 20 chỉ 1p  nghe thật là chém phải k ?  mình sẽ chỉ cách như sau 
Yêu cầu : 1 ptl 1 acc ngang tầm or lv với nick cần phân thân úp
Úp như sau : acc cần úp qua tone xài skill 9x r lại ổng trưởng làng chọn thứ thân r chạy qua máp nào đó mà acc phụ đánh quái được exp xong cho phân thân và acc phụ vào. 1 nhóm và dùng acc phụ đánh quái thì phân thân trong nhóm tất nhiê. Được hưởng exp như bt
Lưu ý : dùng acc phụ tạo nhóm r cho nick phân thân tự xin vào ms dk nhé chứ mời or acc phân thán tạo nhóm sẽ không được đâu
Chúc các bạn thành công

Bình Luận: